Pasi Rantanen on kuljetusalan moniosaaja

Kirjoittaja Emma Toivonen,
10.6.2024
Pasi Rantanen

Nollakakkonen laajensi keväällä 2023 toimintaansa ryhtymällä välittämään yhteiskunnallisia sote-kyytejä. Samalla Nollakakkosen remmiin astui Pasi Rantanen, joka toimii tätä nykyä Nollakakkosella kehityspäällikkönä.

Kun 020202 Palvelut Oy osti yhteiskunnallisia kyytejä välittävän FCG Smart Transportationin, siirtyi Pasi Rantanen Nollakakkosen leipiin. Vaikka työnantaja vaihtui, on työ Rantaselle tuttua. ”Olen nuoresta saakka ollut kuljetusalalla töissä. Olen ollut kuljettajana, yrittäjänä sekä tilausvälitysyhtiöissä erityyppisissä tehtävissä.”

Päivät täyttyvät ongelmanratkaisusta, yhteydenpidosta ja projektikehityksestä

Pasin työnkuva on monipuolinen, ja tylsää hetkeä ei hänen työssään pääse osumaan kohdalle. ”Päivittäinen työni pitää sisällään ongelmanratkaisua, yhteydenpitoa ja projektikehitystä. Olen tekemisissä hyvinvointialueiden kanssa, joiden kanssa pyrimme kehittämään kokonaisuutta siten, että se palvelee tarkoitustaan. Pidän myös paljon yhteyttä kuljetusyrittäjiin.”

Kuljetusalalta vuosien varrella kerätty kokemus antaa hyvän pohjan yhteistyölle eri tahojen kanssa. ”Työssäni on hyötyä kuljettajataustastani, sillä ymmärrän kuljettajien ajatuksia ja sitä, mitä auton ratissa asioista ajatellaan. Samoin taustani auttaa myös ymmärtämään asiakkaita, sillä taksin ratissa minulle muodostui hyvä käsitys asiakkaista ja heidän kanssaan toimimisesta.”

Päätavoitteena Rantasen työssä on, että asiakas saa tilaamansa taksin tai kuljetuspalvelun, joka hänelle on myönnetty. ”Kyydin saaminen on ikään kuin tunnelin päässä, jonka muita osia ovat autoilijayhteistyö, toimintaympäristön vaatimien erityispiirteiden ymmärtäminen sekä sujuva yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa. Kun nämä kaikki tekijät ovat kunnossa, päädytään tunnelin päähän, jossa asiakas saa palvelun, joka hänelle on myönnetty. Sitten on tietysti kaikilla hyvä mieli, kun kaikki ratkaisut on tehty harkiten jokaisesta näkökulmasta.”

Solmukohta hyvinvointialueiden ja kuljettajien välillä

Rantanen on tärkeässä solmukohdassa hyvinvointialueiden sekä kuljettajien välillä. Sote-kyydeillä on suuri yhteiskunnallinen merkitys, sillä niitä käyttävät esimerkiksi vanhat ihmiset, liikuntarajoitteiset tai henkilöt, joille on jostain muusta syystä myönnetty sote-kyydit. Autoilijayhteistyö on siis avainasemassa elämänlaadun ylläpitämisessä.


Yhteistyö autoilijoiden kanssa on pääasiassa viestintää, joka tapahtuu joko sähköpostitse tai tekstiviestitse.Rantasen työpäiviä värittävät monipuoliset työtehtävät, joten päivät kuluvat vauhdilla. ”Autoilijat ovat minuun yhteydessä, kun tarvitsevat apua tai kohtaavat jonkin ongelmatilanteen. He saattavat tarvita apua esimerkiksi kuljettajapäätteen kanssa. Lisäksi teen kuljettajakoulutuksia, ja koulutan myös hyvinvointialueiden henkilöstöt käyttämään tilausjärjestelmää. Laadin myös käyttöoppaita esimerkiksi kuljettajapäätteen käyttöön, ja työskentelen tilitysten ja muiden talousasioiden kanssa.”

 

Rantasen huomauttaa, että autoilijat eivät ole hänen alaisiaan tai käskyvaltansa alla, vaan he ovat sopimussuhteessa hyvinvointialueeseen, ja tekevät yhteistyötä kyydinvälityskeskuksen sekä hyvinvointialueiden kanssa. ”Meillä voi välitysjärjestelmä toimia täydellisesti ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa voi olla todella hyvällä tolalla, mutta mikäli emme huomioi omassa toiminnassamme kuljetusyrityksiä ja heidän työntekijöitään, on sillä suora negatiivinen vaikutus omaan toimintaamme.” Tämän vuoksi toimiva yhteistyö autoilijoiden ja hyvinvointialueiden välillä on tärkeää, sillä vain sen avulla saadaan tarjottua sote-asiakkaille parasta mahdollista kuljetuspalvelua.