Laadukas asiakaspalvelu on menestyksen tae

Kirjoittaja Emma Toivonen,
20.10.2023
Nainen katsoo tietokonetta.

Asiakaspalveluviikolla juhlistettiin asiakaspalvelua, joka on Nollakakkosen kantava voima.

Nollakakkosella vietettiin lokakuun ensimmäisellä viikolla asiakaspalveluviikkoa iloisissa merkeissä. Asiakaspalveluviikon viettäminen on rantautunut alun perin Yhdysvalloista muualle maailmaan ja sen myötä Suomeen, ja sen tarkoituksena on nostaa esiin asiakaspalvelun sekä asiakaskokemuksen merkitystä.

Nollakakkosen toiminnan ytimessä on aina ollut korkealaatuinen asiakaspalvelu, mikä syntyy monista eri tekijöistä. Meillä panostetaan niin ihmisten valmentamiseen, tukemiseen, kannustamiseen kuin kiittämiseen ja palkitsemiseen. Tämän vuoksi asiakaspalveluviikon viettäminen on meille erityisen tärkeää.

Mitä asiakaspalvelu on ja miksi sitä tulisi nostaa esiin?

Asiakaspalvelu on yrityksen ja asiakkaan välillä tapahtuvaa vuorovaikutusta, joka synnyttää asiakaskokemuksen. Asiakaspalvelu määrittää asiakkaalle jäävän tunnejäljen laadun eli sen, millainen asiakaskokemuksesta tulee.

Asiakaspalvelu on monen palveluja tarjoavan kaupallisen yrityksen kantava voima. Jos asiakaspalvelu sakkaa, voi sillä olla kauaskantoisia seurauksia ja suoria vaikutuksia yrityksen imagoon ja kilpailukykyyn. Tämän vuoksi asiakaspalvelun tärkeyttä tulee korostaa ja siihen kannattaa satsata – muulloinkin kuin asiakaspalveluviikolla.

Mitä tarkoittaa asiakaspalveluun panostaminen?

Asiakaspalveluun satsaaminen on monitahoinen ja jatkuva prosessi. Asiakaspalvelun laadusta ja asiakaskokemuksesta puhutaan paljon, ja pohjimmiltaan niitä määrittävät tekijät ovat asiakaspalvelijoita eli ihmisiä. Kun siis panostetaan asiakaspalveluun, panostetaan asiakaspalvelijoihin eli työntekijöihin. Tämä tarkoittaa muun muassa työntekijöiden motivoimista, tukemista, kuuntelemista, kiittämistä, opastamista ja paljon muuta.

Asiakaspalveluviikon aikana asiakaspalvelijoiden kiittämistä ja palkitsemista painotettiin Nollakakkosella erityisen paljon, minkä vuoksi eri syistä palkittujen työntekijöiden määrä oli runsas. Suklaalevyt, karkkipussit, leffaliput, lahjakortit, vapaapäivät ja muut palkinnot vaihtoivat omistajia, kun asiakaspalvelijat pokkasivat palkintoja toinen toisensa perään. Välillä palkintoja sai pienten kisojen ja kilpailuiden voittamisesta, toisinaan äänestysten myötä ja välillä ihan muuten vain!

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Asiakaspalvelutyön laadussa ja siihen panostamisessa hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Erilaisten mittareiden määrittäminen, valmennusten ja koulutusten suunnittelu ja aikataulutus sekä palkitsemisista huolehtiminen ovat kaikki seikkoja, joiden on oltava kunnossa, kun asiakaspalvelua lähdetään kehittämään.

Yksi keskeinen tekijä on hyvä ja positiivinen ilmapiiri ja työntekijöiden hyvinvointiin keskittyminen, minkä on tutkimuksissakin todettu olevan suoraan yhteydessä työn tuloksellisuuteen ja sitä kautta yrityksen kilpailukykyyn.

Nollakakkosen palvelupäällikkö Marianne Vesanen on pitkän linjan ammattilainen niin rekrytointien kuin valmennusten ja koulutusten suhteen. ”Haluamme olla moderni yritys, jossa on nykyaikainen johtamiskulttuuri. Olemme sijoittaneet henkilöstön valmennus- ja kehittämistyöhön paljon aikaa ja työskennelleet kovasti sen eteen. Nykyisin meillä on valmennukseen ja työskentelytaitojen ylläpitämiseen valmis sabluuna, jota noudatamme. Kun meille tulee uusi työntekijä, käynnistyy valmennusjakso, joka alkaa perehdytyksellä ja sen jälkeen tietyin väliajoin toistuvilla valmennuksilla. Järjestämme säännöllisesti erilaisia yksilö-, pari- ja ryhmävalmennuksia niin verkossa kuin paikan päällä. Meille on tärkeää, että valmennus ja kaikki kehitystyö on vuorovaikutteista, räätälöity työntekijän tarpeiden mukaan ja lähtökohdiltaan positiivista. Lisäksi meillä työntekijän valmentaminen jatkuu koko työuran ajan. Olemme havainneet, että tämä kantaa parhaiten hedelmää.”

Asiakaspalvelun kehittäminen on parhaimmillaan huippuunsa hiottu prosessi. Laadukas asiakaspalvelu on omiaan tuottamaan unohtumattomia ja laadukkaita asiakaskokemuksia. Asiakaspalveluviikko onkin Nollakakkosella ennen kaikkea viikko, jonka aikana halutaan tavallistakin enemmän tuoda esiin asiakaspalvelijoiden sekä asiakkaiden tärkeyttä – laadukas asiakaspalvelu ja asiakkaat kun aina kulkevat käsi kädessä.