Millainen on hyvä ja onnistunut perehdytys?

Kirjoittaja Reija Juusela,
9.6.2023

Perehdytyksen järjestäminen on taitolaji. Jotta perehdytys olisi onnistunut, olisi siinä hyvä olla tietyt suuntaviivat kohdillaan; sen tulisi olla kokonaisvaltainen kaste työpaikan käytäntöihin ja meininkiin, minkä jälkeen työntekijä on valmis hoitamaan tehtäviään menestyksekkäästi. Näillä keinoilla perehdytys on kattava ja onnistunut!

Meillä Nollakakkosella perehdytyksen laadusta ei tingitä, sillä perehdytys on perusta, jolle ammattitaito ja sitoutuminen rakentuu. Perehdytykseen panostetaan, jotta uudella työntekijällä olisi itsevarma olo astuessaan tositoimiin. Yhtä tärkeää on, että työntekijällä on tervetullut ja mukava olo perehdytyksen aikana ja sen päätyttyä!

Perehdytys on sopiva sekoitus rentoutta ja tiukkaa asiaa

Perehdytyksen alussa on hyvä käydä työntekijän kanssa läpi joitain käytännön asioita sekä aikataulutusta. Lisäksi heti ensimmäisenä päivänä – tai ainakin hyvissä ajoin – työntekijälle tulee järjestää kaikki tarvittavat kulkuluvat, työvälineet, viestintäkanavat ja pääsyoikeudet sekä esitellä tilat, hätäuloskäynnit ja muut keskeiset asiat työpaikalta.

Perehdytyksen yhteydessä on hyvä luonnollisesti tutustuttaa työntekijä tulevien tehtäviensä saloihin, mutta samalla pyrkiä luomaan hänelle kokonaiskuva yrityksestä; sen historiasta, eri vaiheista, nykytilasta, tulevaisuudensuunnitelmista ja strategiasta. Lisäksi yrityksen tuottaman palvelun tai tuotteiden läpikäyminen on hyväksi, sillä tuolloin yrityksen toiminnan ymmärtäminen kokonaisvaltaistuu. Samalla on tärkeää kertoa firman arvoista sekä vastuullisuudesta. Meillä Nollakakkosella perehdytys katsotaan onnistuneeksi, kun tulokas on saanut työtehtäviensä ohella selkeän käsityksen yrityksen toiminnasta ja tavoitteista.

Työntekijälle annetaan perehdytyksen jälkeen – ja sen aikana – palautetta; rakentavaa, jos on tarpeen, sekä positiivista aina, kun työntekijä onnistuu jossain. Palautteen avulla pystyy kehittämään osaamistaan. Lisäksi myös työntekijältä on hyvä pyytää palautetta ja arvioita perehdytyksen onnistumisesta. Palautteiden avulla perehdytystä voi sitten kehittää entistäkin toimivammaksi.

Nollakakkosella puheluihin vastaaminen ja niiden kuuntelu ovat perehdytyksessä tärkeässä osassa, sillä uskomme siihen, että vain tekemällä oppii. Uusille annetaan toki aina hyvät eväät ennen puheluiden ottamista, minkä lisäksi perehdyttäjä on jatkuvasti vierellä tukena. Puheluiden ja niistä saadun palautteen avulla omaa ammattitaitoaan on helppoa lähteä hiomaan timanttiseksi.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Perehdytyksen onnistumiseksi on perehdytys suunniteltava hyvin. Tämä pitää sisällään niin aikataulutuksen kuin perehdytysmateriaalin koostamisen ja päivittämisen. Perehdytyksen rakenne kannattaa muodostaa sellaiseksi, että ensin työntekijälle kerrotaan työpaikasta ja työtehtävistä yleisellä tasolla ja perehdytyksen edetessä siirrytään yksityiskohtaisempiin tietoihin.

Työkaverit tekevät työyhteisön

Esittelyt ja tervehdykset ovat tärkeitä työyhteisöön sisäänpääsyn kannalta, ja niistä meillä Nollakakkosella pidetään erityisen hyvää huolta. Käytäväkulttuurimme on sellainen, että jokaista vastaantulijaa moikataan ja yleisesti ottaen kaikilta voi pyytää apua ongelmatilanteissa. Monesti uudet työntekijät istutetaan vanhojen konkareiden viereen perehdytysjakson päätyttyä, jotta tuoreilla tulokkailla on apu lähellä. Sillä tavalla tutustuu myös kuin huomaamatta työn lomassa uusiin ihmisiin, ja Nollakakkosella on moni ystävyyssuhde saanut alkunsa.

Perehdytys on vuorovaikutuksellinen kokonaisuus, eikä vuorovaikutuksen arvoa pidä väheksyä. On tärkeää, että perehdytyksen aikana perehdyttäjä pystyy luomaan turvallisen ja mukavan tunnelman, jolloin tulokkaan on helppoa kysyä häntä askarruttavista asioista. Myös työkavereihin tutustuminen on tärkeässä osassa, sillä kun työntekijällä on mukava ja tervetullut olo, hänen on mukavaa tulla töihin.

Työyhteisö ja siihen mukaan pääseminen ovat tärkeitä asioita. Tätä edesautetaan Nollakakkosella myös monin erilaisin vapaa-ajan tapahtumin, jonne kaikki ovat tervetulleita mukaan. Porukalla on käyty muun muassa yhdessä leffassa, pelaamassa sulkapalloa, vietetty pikkujouluja ja kesäjuhlia ja viihdytty monissa erilaisissa virkistystapahtumissa.

Jokainen perehdytettävä on yksilö

Perehdytystä on hyvä lähestyä inhimilliseltä pohjalta ja tiedostaa muuttujat: jokainen perehdytettävä on yksilö, ja joku saattaa pystyä omaksumaan jonkin perehdytyksen osa-alueen huomattavasti nopeammin kuin muut, mutta toisaalta taas olla jossain muussa asiassa heikompi. Tämä vaatii perehdyttäjältä kykyä joustaa ja soveltaa perehdytystä siten, että erilaisten ihmisten kanssa edetään eri tavalla.

Erityisen tärkeää perehdytyksessä on se, että vaikka jokin asia on perehdyttäjälle itsestään selvää, on mahdollista, että perehdytettävälle se ei sitä ole. Siksi perehdyttäjämme Nollakakkosella tekevät aina selväksi, että jos jokin asia on epäselvä, siitä saa ja pitää kysyä. Nollakakkosella perehdytyksessä mainostamme uusille työntekijöille samaa kuin asiakkaillemmekin: kysy mitä vaan!

Mitä perehdytyksen jälkeen?

Kun perehdytysjakso on ohi, tulisi työntekijällä olla luottavainen ja valmis olo työskentelyn aloittamisen suhteen. Perehdytyksen jälkeen alkaa vasta varsinainen oppiminen työssä. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että jonkin aikaa työskenneltyään työntekijän kanssa käydään läpi hänen edistymistään ja ajatuksiaan ja pohditaan, tarvitseeko hän vielä tukea tai apua jossain asiassa.

Varsinaisen perehdytyksen päätyttyä Nollakakkosella alkaa kuuden viikon mittainen tulokasjakso, jonka aikana työntekijä saa joka viikko apua, tukea ja valmennusta työssään. Tulokasjakson tarkoituksena on tukea työntekijän oppimista ja varmistaa, että hänellä on kaikki edellytykset hoitaa työnsä hyvin ja viihtyä meillä. Työntekijämme ovat meille tärkeitä, minkä takia haluamme pitää heistä huolta.

Onnistuneen perehdytyksen osaset pähkinänkuoressa:
1. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.
2. Työkavereihin tutustuminen, kaikkien tervehtiminen ja työyhteisön mukaanotto on tärkeää.
3. Palautteen antaminen kehittää osaamista ja kasvattaa ammatillista itsetuntoa.
4. Perehdytykseen kuuluu vahva vuorovaikutuksellisuus ja turvallinen ilmapiiri kaikenlaisille kysymyksille.