Den traditionella sms-sökningen!

16400 Tekstiviestipalvelu

16400 är en omfattande tjänst, där du förutom kontaktuppgifter även hittar fordonsuppgifter!

Så här använder du 16400 Tekstiviestipalvelu

Sökning av privatpersoners namn och nummer
Skicka TELEFONNUMMER eller FÖRNAMN EFTERNAMN ORT till numret 16400.

Registernummersökning
Skicka REGISTERNUMMER (till exempel ABC-123) till numret 16400.

Uppgifter om motorcykel
Skicka MP REGISTERNUMMER (till exempel MP AB-123) till numret 16400.

Du får sökresultatet per sms.

16400 Tekstiviestipalvelusta selvität yhteystiedot ja ajoneuvon tiedot

Registernummeruppgifter

Fordonssökningen kan göras för följande fordonskategorier

 • bil
 • motorcykel
 • släpvagn
 • moped
 • traktor
 • motorredskap
 • terrängfordon
 • snöskoter
 • förflyttningsskylt
 • exportregistrering

Sök fordonsägarens eller -innehavarens telefonnummer

Du kan enkelt söka telefonnumret till fordonets ägare eller innehavare enligt anvisningarna i sms:et du får som svar på registernummersökningen.
Källan för kontaktuppgifterna är 020202 Palvelut Oy.

Sök alla fordonsuppgifter

Du kan enkelt söka alla fordonsuppgifter enligt anvisningarna i sms:et du får som svar på din sökning. Alla uppgifter omfattar fordonets tekniska uppgifter och historikuppgifter.

Källan för registeruppgifterna är Transport- och kommunikationsverket Traficom, trafik- och transportregistret.

Tjänstens priser

Sökning av kontaktuppgifter

Priset på sms-sökningen är 5,30 €. Om en ortsspecifik sökning ger flera resultat får du alla resultat till samma pris. Vi tar ut en avgift också för sökningar som inte ger resultat, om uppgifterna inte kan hittas eller inte är tillgängliga av orsaker som ligger utanför 02:s kontroll.

Om det för personen eller företaget du söker hittas kontaktuppgifter någon annanstans i Finland kan du utvidga sökningen att omfatta hela Finland för 2,90 €.

Registernummersökningar

Priset på registernummersökningen är 5,30 €. Om inga uppgifter hittas för registernumret är din följande registernummersökning avgiftsfri. Den avgiftsfria sökningen är i kraft i 30 dagar.

Tilläggstjänster:

 • Nummersökning med ägarens eller innehavarens namn kostar 1,50 €.
 • Sökning av alla fordonsuppgifter (tekniska uppgifter och historik) kostar 2,50 €.

Uppgifter som fås genom 02:s registernummersökning är avsedda för situationer då du vill ha information om ett fordon. Dessa situationer är till exempel köp och försäljning samt situationer, där du måste få tag på fordonets ägare eller innehavare.

Med registernummersökningen kan du säkerställa tillförlitligheten av informationen om fordonet och dess ägare.

En sökning av kontaktuppgifter som gjorts som en tilläggstjänst i samband med en registernummersökning görs med ägarens eller innehavarens namn från 020202 Palvelut Oy:s databas. Vi kan inte fullständigt garantera att den kontaktuppgift som hittats tillhör samma person som den ägare eller innehavare som anges i Traficoms registeruppgifter, eftersom sökningen görs utifrån namnet.

Observera innan du använder tjänsten att uppgifter som fås via tjänsten inte får användas lagstridigt eller för ett syfte som äventyrar personernas integritetsskydd.

Tjänstens uppgifter ska i regel användas i samband med konsumenters fordonsköp för att säkerställa köpets tillförlitlighet med avseende på fordonets uppgifter eller ägare, till exempel genom att säkerställa att säljaren äger fordonet. Andra godkända användningsändamål ska ha att göra med trafiksäkerhet, fordon, fordonstrafik eller relaterade miljöskador eller fordonstransport. När du använder tjänsten förbinder du dig till att följa ovan nämnda villkor.

Konsumenten kan begränsa utlämnandet av sina uppgifter från Transport- och kommunikationsverket Traficoms trafik- och transportregister. Mer information om förbud mot utlämnande finns här.