Ta kontakt

Har du frågor?
Vi är här för dig.

Finns det något du vill fråga oss? Vårt kundtjänstteam hjälper dig gärna!

020202 Palvelut Oy

PB 493, 20521 Åbo
FO-nummer 2303781-8

Epost: palaute@020202.fi
Telefon: 09 4272 0877 (mta eller lsa)

 

·  Vi spelar in samtalen till vår kundtjänst för att trygga parternas rättigheter i ärendena.

·  Vi använder inspelningarna för att utveckla vår kundtjänsts kvalitet och kunnande och för att förebygga bedräglig verksamhet.

·  Inspelningen sker datasäkert inom ramen för dataskyddsförordningen och andra bestämmelser, och inspelningar används inte för andra syften och utlämnas inte till utomstående.

·  Samtalsinspelningarna hanteras endast av personer med behörighet för detta som omfattas av tystnadsplikt.

·  Inspelningarna förvaras i 120 dagar. Därefter är de inte längre tillgängliga någonstans.

Skicka meddelande

Skicka ett meddelande till kundtjänstteamet på 020202 Palvelu. Kundtjänstteamet hjälper i problemsituationer i samband med användningen av 020202 Palvelut, i frågor som gäller fakturering samt i ärenden som gäller kundrespons. Meddelandena läses på vardagar.