Har du tappat bort adressuppgifter?

Adressökning per sms

Adressökningen hjälper dig när du behöver ta reda på adressuppgifter enkelt och snabbt!

Så här gör du adressökningen

Adressuppgifter med namn
Skicka FÖRNAMN EFTERNAMN ORT till numret 020202.

Adressuppgifter med telefonnummer
Skicka TELEFONNUMMER (till exempel 0401234567) till numret 020202.

Du får adressuppgifterna per sms.

Tips! Om sms-sökningen inte fungerar lönar det sig att skicka sms:et med Finlands landskod (+358). Numret är då +35820202.

 

020202 on nopea osoitehaku

Tjänstens priser

Priset på sms-sökningen är 4,90 €. Om en ortsspecifik sökning ger flera resultat får du alla resultat för priset av en sökning. Vi tar ut en avgift också för sökningar som inte ger resultat, om uppgifterna inte kan hittas eller inte är tillgängliga av orsaker som ligger utanför 02:s kontroll.

Om det med personens namn hittas kontaktuppgifter någon annanstans i Finland kan du utvidga sökningen att omfatta hela Finland för 2,90 €.

Om adressen inte hittas med sms-sökning kan du ringa numret 020202. I telefontjänsten har kundtjänsten tillgång till adresstjänsten hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, där bland annat födelsetid eller en gammal adress kan användas för sökningen. Samtalspriser: Vardagar kl. 8–18: 2,92 €/samtal + 0,92 €/10 sek. Andra tider: 3,50 €/samtal + 1,13 €/10 sek.

 

Piirroskuva puhelimesta