Laatupolitiikka

020202 Palvelun tavoitteena on tuottaa asiakkaillemme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä palveluita ja varmistaa korkea laatu myös yrityksen sisäisissä toiminnoissa. Mittaamme säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä, sisäisten prosessien toimivuutta, henkilöstön osaamista ja tyytyväisyyttä, sekä 02 liiketoiminnan taloudellista tehokkuutta. Johto ja esimiehet seuraavat systemaattisesti laadullista suorituskykyämme ja toteuttavat toimenpiteitä laadun kehittämiseksi.

Laadulliset tavoitteet on määritelty yrityksen strategiassa ja jatkuvaa laadunkehitystyötä ohjaa 02 Johtoryhmä. Tämän lisäksi kaikki 02 liiketoiminnan esimiehet ovat vastuullisia laadun kehittämisessä omassa tiimissään, toiminnassaan, projekteissa ja liiketoimintaprosesseissaan. Myös kaikki työntekijät ovat vastuullisia oman työnsä laadullisessa suorituksessa ja sen kehittämisessä.

Takaisin Tietoa yrityksestä -sivulle