Nollakakkosen asiakaspalvelijat oppivat chatissa kaupallisuuden saloja

Nollakakkosessa asiakaspalvelijat eivät pelkästään vastaa puheluihin, vaan osa heistä toimii myös aktiivisina myyjinä chatissa.

Nollakakkosessa tuotettu chat-palvelu pohjaa vahvasti 020202-puhelinpalvelun asiakaslähtöisyyteen. Molemmissa palveluissa kartoitetaan asiakkaan tarve, ehdotetaan tilanteeseen sopivaa ratkaisua sekä tehdään sopivaa lisämyyntiä.

Chat on asiakaspalvelijoille hyvä mahdollisuus saada uusia työtehtäviä ja laajentaa osaamistaan. Chatissa kehittyy puhelahjojen lisäksi kirjallisen viestinnän taidot.

Asiakaspalvelijat vastaavat päivän aikana monen eri alan yritysten viesteihin. Vaihtelevat tilanteet ovat Nollakakkosessa tuttuja, sillä päivänä aikana vastataan hyvin monenlaisiin puheluihin. Meidän työntekijöidemme ehdoton vahvuus onkin hyvä muuntautumiskyky.

Chatissa käydään pääasiassa kaupallisia keskusteluita, joten aluksi uudet chat-asiakaspalvelijat perehdytetään kaupallisuuden saloihin. Niihin kuuluvat mm. nopea reagointi, asiakkaan luottamuksen voittaminen sekä tilanteeseen sopiva lisämyynti.

Chat-palvelu poikkeaa puheluista siinä, että puheluissa palvellaan suoraan linjan päässä olevaa asiakasta. Chatissa palvellaan sekä linjan päässä olevaa asiakasta että sitä yrittäjää, joka on chat-palvelun ostanut. Tavoitteena on tuottaa yritysasiakkaille hyviä yhteydenottoja kiinnostuneilta asiakkailta.

Nollakakkosessa on tehty chat-palvelua jo kuusi vuotta. Asiakkaat antavat positiivista palautetta nopeista vastausajoista ja henkilökohtaisesta palvelusta. Chatbotit eivät korvaa ihmistä tilanteissa, joissa ei voi antaa yksinkertaista vastausta.

Asiakkaalle on aina tärkeintä, että hän tulee kuulluksi. Chatin kautta asioidessa asiakas saa varmuuden viestinsä perille menoon, eikä hänen tarvitse olla puhelinjonossa tai sähköpostin jonossa odottamassa vuoroaan.

Henkilökohtainen chat-palvelu sopii hyvin Nollakakkosen maailmaan. Meillä on aina arvokas asiakaskokemus.

Takaisin